آب بندی روف گاردن ، آب بندی روف گاردن با مواد نانو به روش جدید – آب بندی روف گاردن تکنولوژی نوین ، sealing roof garden

آب بندی روف گاردن، آب بندی روف گاردن با مواد نانو به روش جدید ، آب بندی روف گاردن تکنولوژی نوین، sealing roof garden   انجام می شود.

آب بندی روف گاردن sealing roof garden  را می توان از کارهای عمرانی جدید و پیچیده ای دانست که با مواد نانو و تکنولوژی نوین انجام داد . این امر مستلزم بکارگیری افراد  باتجربه، متخصص و اهل فن می باشد.

روف گاردن فضای سبزی است که به صورت مصنوعی بر روی پشت بام ایجاد می گردد ، این فضا محل نگهداری و پرورش گلها و گیاهان بوده و در فصلهای گوناگون به ویژه  بهار و تابستان محل استراحت، تفریح و گذران اوقات فراغت خانواده های ساکن مجتمع ها و ساختمانهای تجاری و مسکونی می باشد.

برای ایجاد روف گاردن ابتدا باید از آب بندی دقیق روف گاردن مطمئن شویم ، زیرا در صورتی که آب بندی روف گاردن به درستی انجام نشود در آینده دچار مشکلات عدیده ای خواهیم شد که از جمله ی آنها میتوان به نشت آب از پشت بام به سقف طبقات زیرین و سست شدن گچ و یا سایر پوشش های دیوارها و تخریب وریزش سقف و دیوارها اشاره کرد. پس بهتر است  برای احداث روف گاردن به نکات اساسی در ساخت و بخصوص آببندی آنها با روشهای تکنولوژی نوین توجه خاص نمود تا از این راه بتوان به روف گاردنی با طول عمر طولانی و زیبایی مداوم دست یافت.

از آنجاکه انسانها در طول روز ممکن است به سبب کار و یا هرگونه دلمشغولیهای ناشی از زندگی شهری، دچار خستگیهای جسمی و روحی  شوند از این رو احداث و ایجاد اینگونه بام باغها ( روف گاردن) میتواند در ایجاد روحیه شادابی و  طراوت بخشی به افراد نقش بسزایی داشته باشد.

با توجه به اینکه امروزه در شهرهای بزرگ  فضای حیاط برای منازل مسکونی و اداری و سرانه فضای سبز به شدت رو به کاهش است، روف گاردن می تواند  در مبلمان شهری و زیبا سازی ظاهری ساختمان نقش بسزایی داشته باشند و شهرها را از حالت سکون خارج و روح زندگی را به شهر و شهروندان تزریق نماید.

جهت خدمات زیر با ما تماس بگیرید :

آب بندی روف گاردن

آببندی روف گاردن با مواد نانو

آب بندی روف گاردن با تکنولوژی نوین

آب بندی عایق کار ی و ایزولاسیون هرگونه سازه بتنی

آب بندی و عایق کاری پشت بام

آب بندی و ایزولاسیون استخر و آبنما