ایزولاسیون ( ایزولیشن ) isolation استخرهای شنا swimming pool و تفریحی

امروزه استفاده از مواد و متریال جدید یا همان مواد عایق رطوبت ،  برای ایزولاسیون و آب بندی استخرهای شنا swimming pool و تفریحی امری متداول شده است و این مواد نسبت به مواد و مصالح قدیمی و سنتی دارای کارکردهای متفاوت و مناسب تری می باشند. در دنیای جدید نیز سازندگان و مهندسین ساختمانی و عمرانی به این مساله توجه خاص نشان داده و استفاده از مواد و متریال جدید برای ایزولاسیون و آببندی استخرهای شنا و تفریحی را در الویت انتخابهای خود قرار داده اند.

این مجموعه در زمینه ایزولاسیون ( ایزولیشن ) isolation و آببندی استخرهای تفریحی و تزیینی فعالیت مینماید و همچنین عرضه کننده محصولات متنوع و باکیفیت ایزولاسیون، آب بندی و عایق کاری به شرح زیر می باشد :

مواد مایع ایزولاسیون

چسب آببندی و ایزولاسیون

مواد آب بندی و ایزولاسیون استخر شنا

مواد ایزولاسیون استخرهای تفریحی

مواد ایزولاسیون و آب بندی نانو

مواد مایع ایزولاسیون و آب بندی

مواد تک جزیی ایزولاسیون و آب بندی

مواد دو جزیی ایزولاسیون و آب بندی

مواد مایع آببندی

چسب آب بندی نانو

دیگر محصولات این گروه