مواد ايزولاسيون و آب بندي - مواد نانو استخر شنا و استخرهاي تفريحي

مواد ایزولاسیون ، مواد آب بندی

مواد ایزولاسیون و آب بندی استخر شامل ایزولاسیون استخرهای تفریحی و استخر شنا و کشاورزی و پرورش ماهی

مواد ایزولاسیون مخازن بتنی و مواد ایزولاسیون و آب بندی مخازن آب

مواد ایزولاسیون و آب بندی روف گاردن و مواد ایزولاسیون پشت بام

مواد ایزولاسیون نفوذگر در سیمان و بتن ، مواد کریستال شونده

مواد تک جزیی و دو جزیی ایزولاسیون و آببندی که قابلیت نفوذ در سیمان را دارا می باشند

مواد آنی گیر و چسب آب بندی و ایزولاسیون

خمیر آببندی و ایزولاسیون قابل استفاده در حمام و سرویس بهداشتی و بندکشی ها از قبیل بندکشی کاشی و سرامیک

مواد ایزولاسیون سونا و جکوزی

مواد ایزولاسیون و آببندی چاله آسانسور و مواد ایزولاسیون و آببندی طبقات منفی ساختمان

مواد آببندی و ایزولاسیون کف موتورخانه و اماکن صنعتی

موا نانو تکنولوژی جهت استفاده در آببندی ، ایزولاسیون و عایقکاری استخر شنا ؛ استخر تفریحی ، روف گاردن ، پشت بام ، مخازن بتنی ، مخازن آب ، مواد ایزولاسیون چاله آسانسور ، مواد ایزولاسیون سونا و جکوزی و موارد دیگر موجود است.

برای خرید مواد ایزولاسیون و مشاوره در زمینه اجرای پروژه های ایزولاسیون و آب بندی و عایق کاری با ما تماس بگیرید.

آب بندی استخر تخصص ماست