ایزولاسیون چاله آسانسور – آببندی و نکات مهم راه اندازی آسانسور- Insulation Elevator pit

ایزولاسیون چاله آسانسور آببندی و نکات مهم راه اندازی آسانسور

ایزولاسیون چاله آسانسور یا همان آببندی چاله آسانسور یا چاهک آسانسور از موارد مهمی است که در راه اندازی آسانسور باید به آن توجه ویژه داشت .

ایزولاسیون چاله آسانسور که به جاله آسانسور چاهک و یا چاه آسانسور نیز گفته می شود ، تقریبا جزء مراحل اتمام پروژه راه اندازی آسانسور می باشد که پس از فعالیتهای عمرانی و عملیاتی مختلفی که قبل از آن انجام شده است ، صورت می گیرد ، به طور کلی آببندی چاله آسانسور جزء مراحل نهایی کار است که با توجه به دقت و ظرافتی که در این کار وجود دارد ، پس از ایزولاسیون چاله آسانسور دیگر نباید به دیواره و کف بتنی و یا سیمانی آسانسور ضربه ای وارد شود و یا تخریبی صورت گیرد ، زیرا هرگونه ضربه و تخریب دیواره یا کف چاله آسانسور باعث می شود که چاهک آسانسور از آببندی و ایزولاسیون خارج شود.

قبل از ایزولاسیون و آببندی چاه آسانسور مراحل مختلفی انجام می شود که مربوط به  نصب آسانسور می باشد، برخی از این مراحل عبارتند از :  تعیین ظرفیت آسانسور ، تعیین ابعاد کابین، مشخص کردن ابعاد چاهک ، آماده سازی چاهک یا چاله آسانسور ، تامین برق تک فاز جهت جوشکاری و نصب درب و ریل ، تامین برق سه فاز برای مرحله راه اندازی ، مشخصات تابلو برق سه فاز ، نصب تابلو برق در موتورخانه و کابل برق مورد نیاز آسانسور و کابل کشی و انتقال برق از کنتور به اتاقک موتورخانه و بسیاری موارد دیگر که در جای خود باید انجام شود مانندعملیات نصب آسانسور شامل شاقول اندازی جهت آهن کشی و بر آورد آهن آلات مورد نیاز چاهک یا چاله آسانسور ، اجرای آهن کشی داخل چاهک آسانسور ، شاقول اندازی جهت نصب ریل های کابین و ریلهای وزنه ، حمل لوازم درب و ریل آسانسور ، نصب ریلهای کابین و ریلهای وزنه ، نصب درب طبقات و عملیات نظارت و کنترل درب و ریل .

ایزولاسیون چاله آسانسور یا چاهک آسانسور نیز یکی از مراحلی است که باید در راه اندازی و نصب آسانسور مورد توجه قرار گیرد.

ایزولاسیون و آببندی چاله آسانسور باید توسط افراد متخصص انجام شود تا از ورود نم و رطوبت به داخل چاله آسانسور جلوگیری شود و از صدمه به تجهیزات و دیواره و کف چاله آسانسور جلوگیری شود.

تیم تخصصی ما آماده ارائه هرگونه آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور و چاهک یا چاه آسانسور اماکن تجاری ، مسکونی و صنعتی می باشد.

با ما تماس بگیرید