مزایای عایق رطوبت نانو

عایق های رطوبتی انواع مختلفی دارند ، امروزه نوع جدیدی از عایق رطوبتی به بازار آمده که به عایق رطوبت نانو معروف است.

عایق رطوبت نانو نیز به انواع مختلف و برندهای مختلفی تقسیم می شود که هریک کاربرد خاصی دارند برای مثال برخی از این عایق ها مناسب استفاده در آب بندی تراس و پشت بام و برخی دیگر مناسب آب بندی استخر و یا دیواره های در معرض باد و باران می باشند.

عایق رطوبت جدید که به آن عایق رطوبت نانو گفته می شود مزایای متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از :

عایق رطوبت نانو فاقد آلودگی و آسیب های فیزولوژی می باشد

کاربرد عایق رطوبت نانو ساده است

عایق رطوبت نانو رنگ پذیراست

عایق رطوبت نانو خطر آتش سوزی ندارد

عایق رطوبت نانو چسبندگی خوبی نسبت به سطوح مختلف دارند .