ایزولاسیون استخر

ایزولاسیون استخر با مواد مختلفی انجام می شود.

برای ایزولاسیون استخر باید ابتدا به نوع و کاربری استخر توجه شود و بر اساس آن از مواد و متریال مناسب برای عملیات ایزولاسیون استفاده شود.

ایزولاسیون استخر خاکی را می توان با ژئوممبران انجام داد ، استخرهای خاکی اغلب برای ذخیره آب برای مصرف کشاورزی استفاده می شوند.

ایزولاسیون استخر شنا ممکن است با مواد مختلفی صورت گیرد.

استخر شنا را باید به خوبی زیرسازی نمود تا در آینده ترک نخورد و مشکلی ایجاد نشود.

مشکلاتی که برای استخرهای سیمانی به وجود می آید معمولا ترک خوردن بر اثر نشست زمین و یا سرما و گرما می باشد که باعث می شود استخر از آب بندی خارج شود.

برای عایق کاری و ایزولاسیون استخر سیمانی می توان از مواد نانو استفاده نمود .

این مجموعه آماده ایزولاسیون و آب بندی انواع استخرها اعم از استخر خاکی و استخر سیمانی و بتونی و استخرهای شنا ، استخر پرورش ماهی و استخرهای تفریحی و خانگی می باشد.

با ما تماس بگیرید.