آب بندی استخر با مواد نانو – مواد نانو تکنولوژی در آب بندی استخر

آب بندی استخر –  استفاده از مواد نانو تکنولوژی در آب بندی استخر – مواد نانو آب بندی استخر

آب بندی استخر با مواد نانو و روش های جدید و تکنولوژی نوین صورت می گیرد.

انجام هرگونه آب بندی عایق کاری و ایزولاسیون تخصص ماست.

آب بندی استخر اگر درست انجام شود در میزان آب مصرفی و هزینه آب بها تاثیر مستقیمی دارد، زیرا با آب بندی استخر دیگر شاهد کم شدن آب استخر و فرو رفتن آب به زمین نخواهیم بود و همین امر باعث صرفه جویی در آب و نیز کاهش هزینه آب مصرفی برای صاحبان استخر خواهد شد. از اینرو مالکان استخرها بیشتر راغب این هستند که قبل از بهره برداری از استخر به هر طریق ممکن استخر را آب بندی مناسب نموده تا پس از آبگیری آن مجبور به تخلیه آب استخر و دوباره کاری و صرف هزینه های گزاف ناشی از این اتفاق نشوند.

آب بندی استخر با مواد نانو و مایع آب بندی و چسب آب بندی امروزه بسیار کاربرد دارد. برخی از مواد نانو را با قلم رنگ آمیزی و یا اسپری روی سطحی که باید آب بندی شود اجرا می کنند.

روش آب بندی با مواد نانو در مواد گوناگون متفاوت است ، استفاده از قلم رنگ آمیزی یا پیستوله و اسپری در برخی از این مواد کاربرد دارد ولی در برخی دیگر از مواد ، این ابزار کاربرد نداشته و مواد را خراب می کنند.

استفاده از مواد نانو تکنولوژی در آب بندی استخر به دلیل راحتی کار با آن در عین حال که تخصص کافی نیاز دارد ، کار رایجی شده است.

برخلاف گذشته ، امروزه  برای آب بندی استخر دیگر از قیر و یا ایزوگام کمتر استفاده می شود .

به جای قیر و ایزوگام ، برای آب بندی استخر از مواد نانو جدیدی که مایع سفید رنگ و یا بی رنگ آب بندی است استفاده می شود ، مایع سفید رنگ آب بندی یا مایع آب بندی که برخی از گونه های آن از خانواده چسب آب بندی هستند را با روش های گوناگونی روی سطح سیمان و بتن و یا سازه های مختلف از قبیل پشت بام ، استخر ، نمای ساختمان و موارد دیگر کار می کنند.

چسب آب بندی را که مایعی سفید است که پس از اجرا بی رنگ - بیرنگ می شود ، می توان با پیستوله و یا قلم بر روی سطح بتن و سیمان اجرا  نمود.