روش آب بندی استخر با مواد نانو – روش آببندی استخر با مواد نانو و چسب آب بندی

روش آب بندی استخر با مواد نانو –  روش آببندی استخر با مواد نانو و چسب آب بندی

آب بندی به معنی بستن مسیر آب و یا عایق کردن جایی یا چیزی در برابر نم و رطوبت می باشد و همچنین استخر به آبگیر، تالاب  ، حوض بزرگ که آب بسیار در آن جمع کنند و در آن انواع ورزش های آبی نمایند گفته می شود ، آببندی استخر یک مهارت و تخصص خاص است که باید با دقت انجام شود. آببندی استخر مزایای زیادی دارد که با توجه اینکه با آببندی مناسب از هدر رفتن آب جلوگیری می شود ، میتوان گفت با آببندی استخر به حفظ آب و جلوگیری از اسراف آن کمک مینماییم، پس نتیجه می شود که یکی از مزایای آببندی مناسب استخر ، حفظ محیط زیست است . زیرا آب سرمایه ملی و از عناصر اصلی محیط زیست است و با حفظ آن به بهتر زیستن موجودات روی زمین کمک می شود.

برای آب بندی استخر از مواد گوناگونی استفاده می شود که هرکدام قیمت خاص خود را دارد و نیز هرکدام از این مواد کارایی خاص خود را نیز دارد.

آببندی استخر با مواد نانو و همچنین آب بندی استخر با چسب آب بندی یکی از روش های جدید آب بندی استخر می باشد.

آب بندی استخر با مواد نانو یعنی استفاده از مواد جدیدی که روش و تکنولوژی خاصی نیز برای اجرا  دارند.

مواد نانو به مواد جدیدی گفته می شود که چند سالی است در صنایع مختلف کاربرد پیدا کرده و امروزه برای آب بندی استخر نیز از مواد نانو استفاده می شود.

آب بندی استخر با چسب آب بندی نیز از روش های دیگر آب بندی استخر می باشد.

چسب آب بندی به مواد نانو و جدیدی گفته می شود که رنگ سفید رنگ داشته و در آب بندی استخر کاربرد دارند ، چسب آب بندی نانو یا مایع آب بندی نانو را با پیستوله ، قلم و یا برس رنگ آمیزی بر روی سطح سیمان و بتن می زنند.

چسب آب بندی استخر نیز  امروزه جایگاه مناسبی در آب بندی استخر پیدا کرده است.

روش های گوناگونی برای استفاده از مواد نانو و نیز چسب آب بندی نانو و یا مایع سفید رنگ آب بندی نانو که به برخی از این مواد ، چسب آب بندی استخر نیز گفته می شود ، وجود دارد ،  برخی از این چسب های آب بندی و یا مواد مایع آب بندی را که نانو نیز هستند با پیستوله و یا قلم بر روی سطح سیمان و بتن می زنند ، برخی دیگر از آنها را با روش های دیگر به کار میبرند.

مهم این است که سطحی که قرار است آب بندی شود بازدید شده و بهترین مواد نانو و یا چسب آب بندی را برای آن انتخاب نماییم ، در برخی از سازه ها نیز استفاده از مواد و متریال سنتی و قدیمی بهتر کاربرد دارد و مواد نانو  و چسب آب بندی در آنها کاربرد نخواهد داشت.

باید سعی شود برای آب بندی هر سازه و یا استخری متناسب با کاربرد و نوع مصالح و روش ساخت آن ، از بهترین روش و متریال آب بندی استفاده نماییم.