طراحی و ساخت استخر Making Pool - استخر چند منظوره – طراحی و ساخت استخر

طراحی و ساخت استخر Making Pool- استخر چند منظوره طراحی و ساخت استخر

طراحی و ساخت استخرهاي چند منظوره
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه اي و تمريني امكان برگزاري ساير ورزش هاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود، به گونه اي كه رعايت عمق و شيب مجاز در كف استخرها و بهره گيري از تقسيم كننده هاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش كارايي و تبديل به استخرهاي چند منظوره بوجود خواهد آورد.
تا عمق 7/1 متر نواحي كم عمق و بيش از آن نواحي عميق ناميده مي شود. تناسب اين نواحي بر حسب برنامه پيش بيني شده قابل محاسبه و برآورد مي باشد. از استخرهای چند منظوره برای شنای تفریحی و نیز مسابقات شنا نیز می توان استفاده نمود.

برخی دیگر از استخرهای چند منظوره نیز وجود دارند که بیشتر برای ذخیره آب و کشاورزی استفاده می شوند ولی در مواقعی از سال نیز از این استخرها برای پرورش ماهی نیز استفاده می شود. استخرهای کشاورزی برای تامین آب کشاورزان در مواقع کم آبی استفاده می شود اما برای بهره وری بیشتر ، می توان در این نوع استخرها ، به صورت توأمان پرورش ماهی نیز انجام داد.

آب بندی استخرهای چند منظوره به دو روش انجام می شود ، استخرهای شنا مانند آب بندی استخرهای سیمانی و بتنی آب بندی می شوند ولی آببندی استخرهای چند منظوره که برای کشاورزی و پرورش ماهی استفاده می شوند اگر سیمانی باشند که با مواد آب بندی ، ایزولاسیون می شوند ، ولی اگر استخرهای چندمنظوره خاکی باشند ، از ژئوممبران برای آب بندی آنها استفاده می شوند.

برای آب بندی استخرهای چند منظوره با ما تماس بگیرید.

این مجموعه آماده طراحی و ساخت استخرهای چند منظوره شنا ، تفریحی ، کشاورزی و پرورش ماهی می باشد.

منبع سایت علمی دانشجویان ایران www.daneshju.ir