طراحی و ساخت استخر – استخر شنا و تفریحی - آب بندی استخر

طراحی و ساخت استخر استخر شنا و تفریحی - آب بندی استخر

طراحی و ساخت استخر شنا و تفريحي Making Pool
استخرهاي تفريحي تابع ضوابط و معيارهاي خاصي به جز ميزان عمق آب نمي باشد از اين رو استخرهاي تفريحي در شکلهاي مختلف و با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود. در طراحي اين گونه استخرها عمق آب در بخش بزرگي از استخر (تا 80 درصد) كمتر از 7/1 متر در نظر گرفته مي شود.  ناحيه عميق در اين نوع استخرها براي نصب تخته هاي شيرجه كوتاه (حداكثر تا يك متر) ، وسايل بازي مانند انواع سرسره ها، و موج افكن هاي مكانيكي و همچنين ورزش غواصي مناسب مي باشد. كف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از 7 درصد تجاوز نكند. پيش بيني سكويي به عرض حداقل2 متر در حاشيه استخرهاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخرهاي سرباز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان غريق ضروري مي باشد.

آب بندی استخر شنا و تفریحی نیز مانند آب بندی دیگر استخرهای سیمانی و بتنی می باشد ،  این استخرها با بتن ریزی و آرماتور بندی ساخته می شوند و در نهایت نیز با روش های خاصی آب بندی ایزولاسیون می شوند.

آب بندی استخر شنا و تفریحی را باید با دقت لازم انجام داد که پس از بهره برداری دچار مشکل نشوند.

این مجموعه آماده ارائه خدمات آب بندی استخر اعم از آب بندی استخر شنا ، آب بندی استخر تفریحی ، آب بندی استخر پرورش ماهی ، آب بندی استخر کشاورزی و استخرهای دیگر می باشد.

برای طراحی و ساخت استخرهای زیر با ما تماس بگیرید :

طراحی و ساخت استخر شنا

طراحی و ساخت استخر پرورش ماهی

طراحی و ساخت استخر کشاورزی

طراحی و ساخت استخر تفریحی

طراحی و ساخت استخر سیمانی و بتنی

طراحی و ساخت استخر ذخیره آب

طراحی و ساخت استخر آموزشی

طراحی و ساخت مخازن سپتیک

منبع سایت علمی دانشجویان ایران www.daneshju.ir