روش اجرای آب بندی چاله آسانسور – روش اجرایی و مواد مخصوص آب بندی چاله آسانسور Sealing Method elevator pits

روش اجرای آب بندی چاله آسانسور – روش اجرایی

اجرای آب بندی چاله آسانسور روش های مختلفی دارد و در این راستا از مواد مختلفی نیز استفاده می شود.

اجرای آب بندی چاله آسانسور یکی از دشوارترین آببندی هاست .  برای مثال آببندی استخر ، آب بندی پشت بام ، آببندی استخر پرورش ماهی ، آب بندی مخازن آب و موارد مشابه اینها به صورت فشار مثبت آب بندی می شود که نسبت به آببندی چاله آسانسور کار ساده تری است اما آببندی چاله آسانسور از انجا که فشار منفی است ، کاری بسیار دشوار است.

برای این کار می توان از روش آببندی پوششی استفاده نمود ، در این روش کل سطح چاله آسانسور با مواد عایق رطوبت پوشش داده می شود .

روش آببندی چاله آسانسور به صورت پوششی یعنی سطح چاله آسانسور از داخل با مواد عایق ، پوشش داده می شود ، این مواد به داخل سیمان نفوذ کرده و منافذ را پر می کند ، لذا دیگر آب از سوراخها بیرون نمی زند و چاله آسانسور آب بند می شود.

آببندی چاله آسانسور باید توسط افراد متخصص انجام شود تا از مواد مناسب استفاده شود.  معمولا آببندی چاله آسانسور با مواد مختلفی انجام می شود که هرکدام باید برای منظوری خاص و در شرایط خاص انتخاب شوند. چندین ماده و چندین روش برای آببندی چاله آسانسور وجود دارد که در این سایت و در مطالب دیگر به آنها پرداخته می شود.

برای اطلاع بیشتر از نکات آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور به مطالب دیگر سایت مراجعه نمایید برای مثال می توانید به این لینک  http://www.manasakht.com/Category/42  مراجعه نمایید.