ایزولاسیون چاله آسانسور – ایزولاسیون چاهک و چاه آسانسور - روش ایزولاسیون و آببندی چاله آسانسور

در این نوشته در مورد ایزولاسیون چاله آسانسور ، ایزولاسیون چاهک و چاه آسانسور و روش ایزولاسیون و آببندی چاله آسانسور مطالبی ارائه می نماییم.

این مجموعه آمادگی هر گونه ارائه خدمات در زمینه ایزولاسیون چاله آسانسور می باشد.

ایزولاسیون چاهک آسانسور یا همان چاله آسانسور تخصص ماست.

ایزولاسیون چاهک و چاه آسانسور روش های مختلفی دارد و برای ایزولاسیون چاله آسانسور علاوه بر روش های مختلف از مواد و متریال مختلفی نیز استفاده می شود.

یکی از روش های ایزولاسیون چاله آسانسور ، ایزولاسیون چاهک آسانسور در زمان بتن ریزی می باشد ، این روش بسیار مفید می باشد و مزایای زیادی نیز دارد ، از مزایای مهم این روش این است که کمک بسیار زیادی به آب بندی و ایزولاسیون نهایی می کند ، اگرچه این روش ممکن است در برخی موارد نیز با مشکلاتی روبرو شود ولی در نهایت کمک بسیار زیادی به آببندی و ایزولاسیون نهایی چاله آسانسور مینماید ، از مشکلات این روش آببندی و ایزولاسیون میتوان به این موارد اشاره نمود :

ایزولاسیون و آببند نشدن کامل چاله آسانسور در برخی مواقع

بهم خوردن آببندی و ایزولاسیون چاه آسانسور پس از نصب ریل ها و تجهیزات آسانسور به دلیل سوراخ کردن و کنده کاری دیواره و کف چاله آسانسور

روش دوم آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور ، ایزولاسیون چاهک پس از نصب ریل ها و تجهیزات آسانسور می باشد ، در این روش از موادی استفاده می شود که روی سطح بتنی دیواره و کف آسانسور را پوشش دهند.

روش دیگر نیز پس از راه اندازی و کارکردن آسانسور و گذشت سالها  از کارکردن آسانسور صورت می گیرد ، این روش نیز همان روش قبلی است که پس از نصب ریل انجام می شود.

در هر یک از این روش های آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور ، از موادی خاص استفاده می گردد که بنا به میزان نشت آب و نوع نشت آب و همچنین نوع سازه و مواد و متریال به کار رفته در دیواره و کف چاله آسانسور ، ممکن است از مواد گوناگونی استفاده شود.

این مجموعه با روش های مختلف آببندی و ایزولاسیون چاله آسانسور ، آماده خدمت رسانی به مشتریان محترم می باشد.